Tento web používá soubory cookies V pořádku Další informace
Binokuláry
Puškohledy
Spektivy
Příslušenství

lepší 
pohled 
na
svět

Pozorování přírody
Myslivost a lov
Taktická střelba
Vyberte oblast zájmu
Pozorování přírody
Pozorujte přírodu
v úžasných detailech
Více
Myslivost a lov
Když je lov vášní Více
Taktická střelba
Každý zásah
se počítá
Více
LOGO

Oficiální český eshop Meopta s příslušenstvím

 0

Celkem

0 Kč

Váš košík je prázdný

Servis a Podpora

Záruční podmínky

TŘICETILETÁ PŘENOSNÁ ZÁRUKA MEOPTA


 • Děkujeme Vám za důvěru ve značku Meopta a vítáme Vás v rodině jejích uživatelů!
 • Během naší dlouholeté historie se generace uživatelů spoléhají na kvalitu sportovní optiky Meopta, která jim poskytuje Lepší pohled na svět.
 • Na Vámi zakoupený výrobek ze sortimentu sportovní optiky poskytujeme třicetiletou přenosnou záruku. Pokud se na Vašem výrobku po tuto dobu projeví materiálová či výrobní vada, Meopta - optika, s.r.o. Vám provede bezplatný servis nebo výrobek vymění za nový.*
 • Prodlouženou přenosnou záruku Meopta je možné získat pouze v případě, že Váš výrobek zaregistrujete do 30 dnů ode dne koupě a to online na www.meoptasportsoptics.cz nebo vyplněním a odesláním přiloženého formuláře (dále jen “řádná registrace”).
 • Bez řádné registrace platí standardní záruka omezená na dobu 10 let ode dne koupě.
 • 30 letá prodloužená záruka může být uplatněna na všechny puškohledy řady MeoStar (vyjma taktického 4-16x44 Tactic) a Artemis (2000, 2100 a 3000), dále na kolimátory MeoSight a MeoRed, binokulární dalekohledy řady MeoStar a tělesa spektivů MeoStar S1, MeoStar S2 a TGA 75.
  Příslušenstvím se rozumí krytky očnic a objektivů, stativový adaptér, brašny, binokulární konvertor, výměnné okuláry, redukce, fotoadaptéry a adaptér MeoPix.
 • Na puškohledy řady ZD poskytuje Meopta standardní záruční dobu 24 měsíců.  
  Při prodeji do komerčního sektoru má zákazník možnost rozšířit záruku puškohledů řady ZD na 10 let na základě registrace. Registraci lze provést na webových stránkách www.meoptasportsoptics.cz nebo písemnou formou vyplněním přiloženého formuláře.
 • Při uplatnění jakékoliv reklamace je třeba předložit záruční list potvrzený prodejcem nebo doklad o zaplacení výrobku společně se záručním certifikátem. Bez těchto dokladů není možné záruku uplatnit!
 • V případě závady Vašeho výrobku Meopta kontaktujte prodejce, u něhož jste výrobek zakoupil, nejbližšího autorizovaného distributora (jejich seznam lze nalézt na www.meoptasportsoptics.cz) nebo přímo společnost Meopta - optika, s.r.o. Po předání výrobku k reklamačnímu řízení bude tento postoupen expertíze, která určí oprávněnost reklamace. Do záruční opravy se přijímají pouze kompletní přístroje.
 • Na jakýkoliv výrobek ze sortimentu sportovní optiky Meopta zakoupený v USA je poskytována záruka přímo společností Meopta U.S.A. V případě záručního a pozáručního servisu se obracejte přímo na oddělení péče o zákazníky:

Meopta U.S.A. Inc. - 7826 Photonics Drive - Trinity, FL, 34655 - U.S.A.
tel: 800-828-8928; email: customerservice@meopta.com

Prodloužená i standardní záruka se vztahuje pouze na závady vzniklé při řádném používání výrobku. Záruka se nevztahuje na závady způsobené nesprávným či hrubým zacházením, nerespektováním návodu k použití, neodbornými úpravami či opravami výrobku, které neprovedl autorizovaný servis Meopta a na případy opotřebení výrobku nebo jeho částí způsobené běžným používáním.
Záruka se nevztahuje na příslušenství a spotřební materiál spojený s výrobkem např. baterie.
Na výrobek se nevztahují žádné jiné záruky. Jakýkoliv následný prodej tohoto výrobku podléhá lokálním exportním nařízením. Meopta - optika, s.r.o. neakceptuje ani neautorizuje jakýkoliv protiprávní export / import tohoto výrobku.

 


*) V případě, že Vámi oprávněně reklamovaný výrobek již není v produkci a oprava není možná, vyhrazuje si Meopta - optika, s.r.o. právo vyměnit jej za technicky nejbližší výrobek z aktuálního sortimentu sportovní optiky.
**) Nová 30letá přenosná záruka platí na produkty objednané po prvním prosinci 2010.
***) Registrace musí být provedena do 30 dnů od uskutečnění koupě.
****) Třicetiletá přenosná záruka se nevztahuje na puškohledy řady MeoPro, Optika6, taktické puškohledy řady ZD, binokuláry MeoPro, Optika HD a příslušenství.

...